Varnostniki

Sintal d.o.o.

smo edina varnostna družba, ki izvaja storitve varovanja na celotnem območju Slovenije brez podizvajalcev. smo edina varnostna družba, ki ima skladno z Zakonom o zasebnem varovanju dva lastna varnostno-nadzorna centra. zagotavljamo celovito ponu...
Cena: Ponudnik ni podal okvirne cene.

IBS varovanje d.o.o.

Podjetje IBS Varovanje in storitve d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2003. Naše prednosti so predvsem bogate izkušnje vodstvenega kadra, s področja varovanja oseb, pridobljene v sodelovanju pri varovanjih: zasedanje NATO, predsedovanje Slovenije EU...
Cena: Ponudnik ni podal okvirne cene.

Valina Varovanje, Družba za varovanje, d.o.o.

Vsaka gospodarska družba in druga organizacija mora na podlagi veljavne zakonodaje vzpostaviti ustrezno varnostno funkcijo (varnostno delovanje). Ta funkcija ureja in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanje (...
Cena: Ponudnik ni podal okvirne cene.

RIVAL – vts sistemi in varovanje, D.O.O.

Varnost je dobrina na trgu storitev. Za občane in gospodarske subjekte je pomembno, koliko varnsoti jim zagotavlja država preko svojih mehanizmov in inštrumentov in kakšna je dejanska varnost oseb in materialnih dobrin oz. Kakšno varnosti si lah...
Cena: Ponudnik ni podal okvirne cene.

Varovanje Arh

Varnostna služba Varnost Arh ponuja varovanje ljudi in premoženja - npr. receptorska služba, obhodna služba, intervencija,varovanje trgovin, varovanje naselij. Lahko pa jih najamete tudi za varovanje lokalov in prireditev - video nadzor priredit...
Cena: Ponudnik ni podal okvirne cene.