Valina Varovanje, Družba za varovanje, d.o.o.

Kategorije: Najem, Osebje, Varnostniki,
Pošlji povpraševanje
Naziv:
Valina Varovanje, Družba za varovanje, d.o.o.

Opis:
Vsaka gospodarska družba in druga organizacija mora na podlagi veljavne zakonodaje vzpostaviti ustrezno varnostno funkcijo (varnostno delovanje). Ta funkcija ureja in zagotavlja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanje (civilno zaščito), varstvo okolja, varstvo pred požari, varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih in tajnih podatkov, varovanje intelektualne in industrijske lastnine ter varovanje poslovnih skrivnosti.

Slike ponudnika:
Pošlji povpraševanje

Informacije

Spletna stran
Družabna omrežja

Komentarji