Splošni pogoji poslovanja

  1. Spletna stran www.planster.si je last podjetja Rok Terkaj in ni nikakor povezana z nobenim izmed ponudnikov na spletni strani, prav tako Rok Terkaj ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru kršitev oglaševanja in trženja lastnih storitev ponudnikov.
  1. Portal je namenjen predstavitvi glasbenikov in drugih ponudnikov storitev, le-ti pa se lahko na spletno stran vpišejo sami brez nadzora; upravnika portala, zato ta ne odgovarja za morebitne lažne in žaljive vpise ali točnost vpisanih podatkov.
  1. Vsebine v oglasih morajo biti last avtorja ali pa mora imeti avtor zanje dogovor z lastnikom avtorskih pravic. Vsaka nadaljna uporaba brez soglasja lastnika avtorskih pravic pa je nedovoljena.
  1. Izbira primernega ponudnika ter potek dogovora o sodelovanju je odgovornost uporabnika oziroma vsakega posameznika, ki se za to možnost odloči. Rok Terkaj ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru sklenitve pogodbe in posledičnim neupoštevanjem pogodbe ali slabo kakovostjo storitev.
  1. Ponudnik storitev ima pravico kadarkoli umakniti svojo ponudbo, upravljalec spletne strani pa ne nudi jamstva za razpoložljivost storitev. Prav tako lahko upravljalec portala umakne storitev ponudnika ob sumu neupoštevanja pravil portala.
  1. V primeru, da povezave na spletni strani www.planster.si vodijo izven domene, portal nima nikakršnega nadzora nad njihovo vsebino. Upravljalec s tem ne prevzema odgovornosti za vsebino na spletnih straneh izven domene.
  1. Upravljalec portala, v skladu z zakoni, ne zbira osebnih podatkov o vpisih, razen tistih, ki jih ponudniki vpišejo sami, prav tako se upravljalec zavzema za varovanje podatkov pred nepooblaščenim dostopom.
  1. Članstvo na portalu je zaenkrat še brezplačno, nanj pa se lahko kot ponudnik vpiše vsak, ki ima registrirano storitev. Portal Planster, in z njim povezan Rok Terkaj, ne odgovarja za morebitne kršitve opravljanja dela brez registrirane dejavnosti.